More

  Muay Thai Gelenekleri ve Batıl İnançları

  Mongkon

  Mongkon, geçmişte Taylandlı savaşçılar tarafından giyilen bir kafa bandı veya taçtır. Genç savaşçılar annelerinin babalarının, kız arkadaşlarının veya eşlerinin Pakima adı verilen giysilerinden bez şeritler kopartıp hatta saçlarından bir tutam bile ekleyip bükerek savaşa gittiklerinde başlarına takarlardı. Kötü ruhları uzak tutması, iyi şans vermesi ve savaşın sıcağında başlarını koruması için kendi inançlarına göre Budist rahiplerin duaları ile kutsarlardı. Savaş esnasında ise kaybolmaması için boyunlarına takarlardı.

  Günümüzde ise Muay Thai dövüşçüleri tarafından kullanılmaktadır. Spor salonunun ve ailenin bir sembolüdür. Sporcuyu değil salonu temsil eder. Eskiden bir mongkonun hangi salona ya da aileye ait olduğu anlaşılabilmekteydi fakat günümüzde bu salonların sayısının artması nedeniyle bu mümkün olmamaktadır. Sporcuların ve özellikle kadınların dokunması geçmişten beri yasak görülse de günümüzde bazı salonlarda buna izin verilmektedir.

  Müsabaka öncesinde yapılan ustaya saygı dansı olan Wai Kru boyunca sporcu mongkonu başına takar. Bu ayinin sonunda çalıştırıcısı kısa bir dua okuyarak mongkonu sporcunun başından alır. Genellikle müsabaka boyunca sporcunun köşe direğine asılır. Kutsal bir öğe olarak görülmesi ve üzerine yüklenen ustaya ait olma, kabul görmüş olma, ustaya ve büyüklere saygı vb. anlamlar nedeniyle olsa gerek yüksekte tutulur ve yere yakın olması ya da yere konmasının kötü şans getireceğine inanılır. Taylandlılara göre baş vücudun en temiz ve en değerli yeri, ayak ise en kirli ve değersiz yeridir. Eğer bir sporcu ringe başında mongkon ile girecekse iplerin üzerinden geçmelidir. İplerin ortasından ya da altından girmesi saygısızlık olarak kabul edilir.

  Bayan sporcular ise ringe iplerin arasından girmelidir bu nedenle ringe girinceye kadar başlarına mongkon takamazlar. Taylandlılar kadınların bir nesne üzerindeki kutsal gücü bozduğuna inandıklarından ring ipleri üzerinden girmemeleri gerektiğine inanmaktadırlar. Gün geçtikçe modernleşen spor salonları kadınlarla ilgili bu önyargılarından vazgeçmeye başlamışlardır.


  Tayland’da bayanları ringe dokunmaması için uyaran bir yazı

  Müslüman olan bazı Taylandlı sporcular mongkonu direk başlarına takmak istemediklerinden puşi üzerine takmayı tercih etmektedirler.

  Namsaknoi

  Prajioud

  Druang Rang ya da Prajioudun geçmişi, Mongkon gibi eski Taylandlı savaşçılara dayanmaktadır. Savaşçılar sevdiklerinin elbiselerinden parçaları iyi şans getirmesi ve kötülüklerden koruması için pazularına bağlamışlardır. Kendilerine şans getireceğine inandıkları materyalleri bu pazu bantları ile taşımışlardır. Günümüzde ise zorunlu olmamakla beraber çoğu sporcuda bu bantları görmeniz mümkündür. Sağlam bağlanmadığında sporcuyu rahatsız edebilir.

  Samart Payakaroon “Mard Payak”

  Karate, taekwondo vb. dövüş sanatlarının aksine Tayland’da Muay Thai’de bir sıralama veya kemer sistemi bulunmamaktadır. Boksta olduğu gibi sporcular teknik bilgilerini, fiziksel dayanıklılıklarını, tecrübelerini, cesaretlerini ringde sergileriler ve buna göre sıralanırlar. Günümüzde Tayland dışındaki ülkelerdeki dövüş sanatları salonlarında Muay Thai’ye ilginin arttırılabilmesi, devamlılık sağlanabilmesi gibi amaçlarla Khan eğitim sistemi oluşturulmuştur. Taylandlıların kutsal saydıkları prajioudlar ve mongkonlar karatedeki kemerler gibi renklere göre sınıflandırılmıştır ve günümüzde de ülkemiz federasyonu tarafından uygulanmaktadır. Geleneklerine bağlı bazı Taylandlılar bu sistemi uygun görmemişlerdir.

  Bu sisteme göre;

  Pong Malai

  Ringe girerken dövüşçünün boynunda asılı olan çiçeklerdir.”Pong Malai” tam olarak “çiçek grubu” olarak tercüme edilebilir. Arkadaşları veya seyirciler tarafından sporcuya iyi şanslar dilemek amacıyla verilir. Boks ringi dışında günlük hayatta da bir gelenek olarak Tayland’da yerleşmiştir. Hawaii’deki Lei’ye çok benzer.

   

  Genç Buakaw müsabaka öncesi boyunlarında Pong Malai

  Kreung Rang

  Kreung rang boyuna takılan bir çeşit muska için kullanılan isimdir. Büyülü güçler taşıdığına, kötülüklerden koruduğuna inanılan bu muskalarda saygı değer rahiplerinin resimleri, küçük cam silindirlerde koruma için dualar bulunmaktadır. Örneğin bir Muay Thai dövüşçüsü güç vereceğine inandığı kaplan figürlü muska takabilir. Tüm bu inançların temelindeki amaç taşıyan kişiye güven vermesidir.

  Günlere Göre Şanslı Renkler

  Tayland geleneklerinde, gün koruyan Tanrı’nın rengine göre haftanın her gününe renk veren bir astrolojik kural (Hindu mitolojisinden etkilenen) vardır. Taylandlılar genellikle günün rengine uygun giysiler giyerler. Ayrıca kişinin doğduğu günün renginin onun şanslı rengi olduğuna inanılır.

  Çoğu dövüşçü mongkonun, prajiodunun, şortunun, bandajının rengini o günün ya da kendi doğum gününün şanslı rengine göre belirler ve iyi şans getireceğine inanır.

  Günlere göre şanslı renkler

   


  3 Sayısı

  Tayland çoğunlukla Budist bir ülkedir. Budizm’de 3 önemli bir sayıdır ve manevi öğeler içeren bir inanca sahiptir:

  1) Pra Put – Bu, Buddah anlamına gelir,
  2) Pra Tham veya Thama – Budizm’in tipitakası veya “incili” anlamına gelir,
  3) Pra Song – Bu keşiş demektir.

  Eğer bu 3’ünü bir araya getirirseniz “pra put pra tham pra song” sözü olur.
  Taylandlılar 3 kez eğilirler:

  1) buda’ya
  2) tipitaka’ya
  3) keşişe

  Tayland kültüründe birbirlerine saygı göstermek için yalnızca bir kez eğililir. Bir kez eğilmek saygı için kültürden gelenekden gelir. 3 kez yapmak dinin sembolüdür. Taylandlıların hayatta pratikte ve sevgide bulunduğu bir diğer önemli simge şudur:

  1) Chad –  ulus demektir
  2) Sa sana – dine veya Budizme işaret eder
  3) pra maha kahsad – Kral anlamına gelir.

  Yani, “Chad sa sana pra maha kahsad”, Tayland’da kültür ve yaşam tarzının bir parçası olarak ortak bir deyiştir. Ülkenin sloganıdır diyebiliriz : ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

  Peki, bu 3 sayısı ile Muay Thai ilişkisi nedir ?

  Muay Thai’nin eğitim ve uygulaması, din veya Budizmin uygulanması ile ilgili değildir. Fakat 3’ün kültürel ve manevi kullanımı ile ilişkilidir. İlk olarak Muay Thai’deki dövüşçüler, 3 şeyi geliştirmek için odaklanır ve uygularlar:

  1) Ran guy –  vücut ya da fizik,
  2) Sai ttha – gözler,
  3) Sammong – beyindir.

  Bu 3 unsur çok önemlidir: güçlü vücut, iyi gözlem ve ringdeki başarı için dövüş zekâsı.

  Muay Thai’nin temelinde ise:

  1) Puin Than – Tekniğin temelidir. Bu, ayak hareketleri, denge, koordinasyon anlamına gelir,
  2) Palan – Güçtür. Bu, tekniğinizin ne kadar güçlü olabileceğini ve ne kadar etkili olabileceğini gösterir.
  3) Ruet Rayo –  Hızdır. Bu, tekniğinizi ne kadar hızlı gerçekleştirebileceğinizi, vücudunuzu ne kadar hızlı hareket ettirebileceğinizi veya tehlikeyi ne kadar hızlı sezebileceğiniz anlamına gelir.

  3 sayısı Tay kültürü ve Muay Thai için çok önemlidir.

  Sank Yant

   

  Kelime anlamı olarak Sak – “dokunmak” veya “dövme” anlamına gelir ve Yant – anlamı “Yantra”. Aslen Sanskritçe “YANTRA” kelimesinden türetilmiştir. Kutsal olduğuna inanılan geometrik tasarımlardır. Geleneksel olarak bambu bir çubuğa eklenen iğne ile keşişler tarafından yapılan dövmelerdir. Dövme tabancası ile yapılan dövmelere göre yapılışı çok daha uzun sürer ve daha çok acı verir. Mürekkebin içerisine genellikle sihirli olduğuna inandıkları bir takım materyaller eklerler. Dövmenin geleneksel biçimde bir keşiş tarafından yapılmadığında istenen etkiyi vermeyeceğine inanılır. Birçok Muay Thai dövüşçüsü koruyucu, cesaret verici, şans verici, güç verici vb. etkileri olduğuna inandığı için bu dövmeleri yaptırmaktadır. Tayland halkı içerisinde de çok yaygındır.

  Taylandlıların yaptırdığı en popüler dövmeler şunlardır;  Hah Taew ( 5 Kutsal Hat )

  Sak yant’ın en popüler olan dövmelerinden biridir. 5 satırdan her biri, dövme sanatının çeşitliliğine bağlı olarak farklı kutsal anlamlar taşıyabilir. Temelde bu çizgilerin, yaptıran kişinin yaşamını iyileştirme, yaşadığı yeri koruma, cazibesini arttırma, gelirini arttırma, iyi şans verme ve kötü ruhlardan korunma gibi konularda yardımcı olacağına inanılır.

  Hanuman ( Maymun Tanrı )

  Efsanevi maymun tanrıdır. Yenilmezdir ve uçabilmektedir. Tayland kültürüne göre dünyadan istenmeyen ruhları kovmak için savaşan bir maymun ordusunu komuta etmektedir. Hanuman’ın bir dağ kadar iri ama buna rağmen çok çevik olduğu, derisinin sarı, yüzünün kırmızı ve olağanüstü uzun kuyruğu olduğu ifade edilir. Hanuman’ın kükremesi gök gürültüsünü andırır ve bulutların arasında uçarken büyük gürültü çıkarır. Yani Hint mitolojisine göre gök gürültüsü de ondan kaynaklanmaktadır. Daha çok rüzgâr tanrısının oğlu olarak tanınır. Bazı akademisyenlere göre Çin mitolojik karakteri Sun Wukong’dur.

  Başlıca özellikleri alçakgönüllülük ve cesarettir. Başkalarından sevgi, merhamet görme, kazalardan koruma, yenilmezlik, cesaret, güç, bağlılık gibi güçler vereceğine inanılır.

  Gao Yord (9 Tepe)

  Tanrıların mitolojik dağlarından Meru Dağı’nın dokuz tepesini temsil eder. Kötü ruhlardan ve kötü şanstan koruyacağına inanılır. Genellikle ensenin altına yaptırılır.

  Kaplan Yantı

  İkiz kaplan sank yantı tehlikeli işler yapan insanlar ve doğal olarak da Muay Thai dövüşçüleri arasında yaygındır. Kaplan gücü, kuvveti, korumayı ve otoriteyi temsil eder. Ayrıca kötü ruhları uzaklaştırmaya yardım edeceğine inanılır.

  Sarama

  Muay Thai’de müsabakaya ve müsabaka öncesi Ram Muay’a eşlik eden geleneksel bir müziktir. (Ram Muay, maç başlamadan önce dövüşçüler tarafından gerçekleştirilen, öğretmenin, ailenin ve savaşçı kendine ait dinine saygıyı gösteren geleneksel bir danstır.) Müzik müsabakanın heyecanını takip etmesi gerektiğinden canlı olarak dört müzisyen tarafından çalınır. Hazır bir beste çalınmaz. Wai Kru esnasında çalınan müzik Ram Muay’ın zarif ve onurlu tavrını yansıtırken maç esnasında çalan müzik daha farklıdır. Müsabaka durduğunda müzikte kesilir, hakem başla komutu verdiğinde müzik devam eder. Müziğin temposu ringde neler olduğunu yansıtabileceği gibi aynı zamanda bu tempoyu arttırılarak sporcuları dövüşmeleri için teşvik de edilebilirler. Özellikle batıdaki boks maçlarına hiçbir zaman müzik eşlik etmemesi nedeniyle bu geleneğe aşina olmayanlar garip bulabilirler.

  Pi java, klong khaek, ching adında üç adet müzik aleti ile yapılır.

  Pi java, Hindistan’dan gelen pi java genelde Pi Kaek olarak anılır. Bir çeşit klarnettir. Saramada duyacağınız ana ses budur.

  Klong Khaek, genellikle biri diğerinden daha büyük olan iki davuldur. İki yüzlerinin çapları birbirine eşit değildir. Büyük olana tarafına “Na rui” denirken, küçük olana “Na tan” denir.  Her davul bir kişi tarafından avuç içi ya da parmaklar ile vurularak çalınır. Yüksek tonlu olan davula tua pu(erkek), düşük tonlu olana ise tua mia(dişi) denir. İki sesin karışması ile karmaşık bir ritmik dizgi yaratılır.

  Ching, pirinç veya demirden yapılmış bir çift zildir. İki zil birbirine vurularak bir ses üretilir. Bu çalgıyı çalan müzisyen aynı zamanda grubun şefidir ve tempoyu o belirler.

  Bazı batı ülkelerindeki popüler inancın aksine, antrenman sırasında Taylandlılar bu müziği dinlemezler. Sadece dövüş sırasında çalınır. Antrenmanlarında onlarda bizim gibi popüler şarkılar veya rock müzik gibi tempolu ve hareketli müzikleri dinlerler.

   


  Wai Kru – Ram Muay

  Wai Kru, öğrencinin öğretmenine veya çalıştırıcısına saygısı ve minnettarlığının göstermek için gerçekleştirilen bir gelenektir. Wai Kru geleneksel olarak çeşitli meslek ve sanatlarında, örneğin dansçılar, kılıç dövüşçüleri, müzisyenler ve akademik öğrenciler tarafından uygulanmaktadır ve tabii ki Muay Thai dövüşçüleri de bir istisna değildir.

  “Wai”  Taylandlıların saygı ifadesi olarak iki ellerini göğüs seviyesinde birleştirip başlarını hafifçe öne eğerek yaptıkları hareketin adıdır. Tayland’da sosyal davranışın önemli bir parçasıdır. Öğretmenlere, yaşça büyük olanlara, aileye, devlet büyüklerine wai yapılır. Eğer bir kişi size wai yapmışsa mutlaka karşılık vermelisiniz, karşılık vermemek saygısızlık olarak kabul edilir. Bir kişi asla kendinden küçük birine yapmamalıdır.  “Kru” ise öğretmen demektir. Wai Kru, yalnızca mevcut öğretmenine saygı göstermeyi ima etmekle kalmaz, aynı zamanda disiplinin tüm öğretmenlerine de saygı içerir.

  Wai Kru, Muay Thai eğitiminin her aşamasının önemli bir parçasıdır. Bunu şu sırayla açıklayabiliriz:

  1-Keun Kru ya da Yok Kru (Öğrenci Olarak Kabul)

  Geçmişte, öğrenci, gerçek eğitime başlamadan önce eğitmen için bir süre çalışmak zorundaydı; bu süre boyunca eğitmen, öğrencinin güvenilir, dürüst ve iyi olduğundan emin olmak için onu takip ederdi. Eğitmen öğrenciden emin olduktan sonra Keuk Kru ya da Yok Kru töreni yapması için izin verir. Bu tören öğretmenler günü olduğuna inanılan perşembe günleri yapılır. Öğrenci eğitmenine mum, tütsü, pirinç, kurutulmuş çiçek vb. saygı sembolleri sunar. Her zaman dürüst olacağına, kendinden zayıflara kabadayılık etmeyeceğine, mütevazı, merhametli, disiplinli, saygılı olacağına, ulusuna sadık olacağına insanlar için iyilik yapacağına yemin eder. Mümkün olduğunca birlik olup yardım edeceğine söz verir. Tören sonunda öğretmen öğrenciyi, öğrenci de öğretmeni eğitim için kabul etmiş olur. Ayrıca eskiden okullarımızda içtiğimiz ant gibi Taylandlı öğrencilerde okullarında her sabah benzer bir uygulama yapmaktadırlar.


  2-Kronb Kru

  Kronb Kru, öğrenci için eğitimini tamamladıktan sonra düzenlenen bir törendir. Öğrenci artık bilgi ve becerisini başkalarına aktarma ve aynı zamanda durumuna göre uyarlama ve kullanma becerisine sahiptir. Müsabakalarda yarışmaya hazırdır. Bu törende öğrenci, eğitim kampının geleneğine göre mongkon verilir. Bu tören perşembe günü öğleden önce eğitmenin evinde veya tapınakta yapılır.


  3-Yıllık Wai Kru

  “Yıllık Wai Kru”, Tayland’ın antik zamanlarından gelen bir gelenektir. Bu tören alışılmış bir şekilde Haziran ayında Perşembe günü yapılır. Öğrenciler öğretmenlerine Phan denilen çiçeklerden yapılan bir platform vererek saygılarını sunarlar.

  Diğer bir gün ise 16 Ekim’dir. 1956’da öğretmenlerin her insanın hayatındaki önemi fark edilmiş, öğrencilerin öğretmenlerine saygı göstermeleri için özel bir gün olması önerilmiş ve kabul edilmiştir.

  Ayrıca 17 Mart Muay Thai gününde de wai kru etkinlikleri düzenlenir sporcular çalıştırıcılara saygılarını sunarlar.

   

  4-Wai Kru – Ram Muay

  “Ram” dans , “muay” ise boks, dövüş anlamına gelmektedir. Ram Muay sporcunun stilini ve kontrolünü kalabalığa gösterdiği, rakibine meydan okuduğu aynı zamanda da ısınma ve zihnini müsabakaya hazırladığı bir danstır. Sporcular geleneksel olarak mongkon, praijoud ve pong malai ile ringe gelirler. Eğer bir yabancıysanız bu geleneğe önem vermeniz ve dikkat etmeniz gerekmektedir. Tay’lar bu geleneği çok ciddiye alırlar ve bu dansa karşı yapılan herhangi bir saygısızlık hakaret olarak algılanır. Dans Sarama müziği ile yapılır. Sarama Muay Thai’nin ayrılmaz bir parçasıdır.

  Wai Kru kısmının başlangıcında sporcular ringi üç kez saat yönünün tersine, iplere ve dört köşeye dokunarak gezerler. Buna “ringi mühürlemek” denir. Böylece kötülüklerin ringe giremeyeceğine inanılır.  Thep Panom

  İlk aşamada dizlerinin üzerine çökülür,  ayaklar parmak ucunda dururken eller göğüs seviyesinde wai pozisyonundadır.

  Kom Krap

  Üç kez Tanrı’ya, ailelerine ve çalıştırıcılarına yani ustalarına saygı için önce elleri sonra gövdeleri ile önlerine eğilirler. Önce sol el yere konulur, daha sonra sağ el ve vücut ile birlikte baş öne eğilir. Önce sağ el kaldırılır sonra sol el ve vücut ilk konumuna döner. Müslüman sporcular inançları gereği bu kısmı yapmamayı tercih ederler fakat Wai Kru dini bir ayin değil bir gelenektir. Her sporcu kendi inancına göre saygı amaçlı bu geleneği yerine getirmekte özgürdür.

  Tawai Bangkom

  Aynı pozisyonda vücut öne eğilirken kollar arkaya doğru uzatılır ve geriden öne doğru uzatılıp başın önünde elleri birbirinin üzerinden geçirilerek iki daire yapılır. Gövde dik konuma gelirken baş hafifçe geriye eğilir, avuç içleri yukarıya bakacak şekilde eller alının üzerinde birleştirilir. Bu pozisyondan eller birlikte avuç içleri göğse bakacak şekilde çevrilerek hareket bitirilir (Wai Pra Bhrama). Bu iki kez tekrarlanır. Bu kısımda sporcular geleneksel olarak kendisi ve rakibi açısından onurlu bir mücadele olması için dua ederler.

  Prom

  Bu aşamaya “ram promsina” denir.“Promsina” 4 yön demektir. Dizler üzerinde iken bir ayak arkaya doğru uzatılıp havaya kaldırılır ve dizin üzerinde durulur. Diğer ayak yere basılır ve ondan destek alınır. Elleri göğüs üzerinde biri diğerinin üzerinden geçirilerek üç kez daire yapılır. Önceki figürde olduğu gibi alına da götürülebilir. Farklı figürler uygulanabilir. Arkadaki ayak müzik ritmi ile kaldırıp indirilirken eller önce alına gider sonra iki yana açılır ve bu 3 kez 4 yöne de tekrarlanır. Ağırlık arkaya uzatılan ayak üzerine verilip öndeki bacak öne doğru gerdirilir. Aynı zamanda müsabaka öncesi bacaklar ve kalça esnetilmiş olur. Bu figürler Krala saygı içindir. Bunun sebebi Muay Thai’yi koruyan kişi olarak görülmesidir.

  Ram Muay

  Sonraki kısıma “Ram Muay” denir.. Bu aşamada dövüşçü ayağa kalkar. “Yang Sam Khum” denilen geleneksek bir yürüyüş ile ringin içerisinde 4 yönede gider. Dizini yukarı kaldırır, dizini kaldırdığı taraftaki eliyle dizini ve kalçasını yürüyeceği yöne çevirerek üç adım atar, ellerini öne doğru iki daire yaparak gard değiştirir ve daha sonra geriye bir daire yaparak kalır. Ana ilkesi saldırıya uğrandığında en az boşluğu vererek dengeyi kaybetmeden ilerlemektir. Başlangıç pozisyonunda sol yumruk hafifçe görüş seviyesinin altında dirsek dışa doğrudur, diğer yumruk göğüs hizasındadır ve dirsek vücuda bitişiktir. Dizler hafif kırık durmalıdır ve ağırlık merkezi iyi ayarlanmalıdır. Diz L şeklinde olacak şekilde dirsek ile arasında boşluk olmayacak şekilde havaya kaldırılır. Çapraz olarak sağa ya da sola doğru tutulur. Yürüyüş çapraz olarak yapılır. Geleneksel savunma ve saldırı verimliliğini arttıran bir adımlamadır. Yumruk, tekme, diz, dirsek koordinasyonunu geliştirir.

  Bu aşamada dövüşçüler hayvanları veya meslekleri taklit eden birçok karmaşık hareket sergiler ve rakibin gözdağı vermeye çalışırlar. Örneğin bir avcı, bir asker, bir cellat hareketlerini taklit edebilirler. Rakibine bir yay ile ok atabilir, öldürüp cenazesini gömüyor gibi yapabilir, kılıçla kafasını uçuruyor ya da bir mızrak atıyor gibi yapabilir. En çok bilinen geleneksel teknikler Hong Hern, Yoong Fon Hang, Yoong Ram Pan, Sod Soi Mala, Phra Rama Plang Sorn, Sue Lak Hang, Sov Noy Pra Pang, Chak Pang Pad Nah’dir.

  Thep Nimitra

  Bu figürlerden sonra dövüşçü önce ringin ortasına gelir, Yang Sam Khum adımlarıyla, elleri birbiri etrafında daire yaparak, rakip köşeye arkasını dönmeden, geri adımlarla kendi köşesine döner. Rakibin köşesini selamlar.  Pitee Tod Mongkon

  Tören sonunda dövüşçü köşesine çalıştırıcısına döner ve kru sporcunun başından mongkonu ve boynundan pong malai’yi alır. Bu aşamaya “Pitee Tod Mongkon” denilmektedir. Geleneksel olarak kru şu üç kelimeyi okur: om palang (kutsal güç), om plotpai (kutsal koruma) ve om chaichana (kutsal zafer ). Farklı inançlara sahip dövüşçüler kendi inançlarına göre dua edebilirler. Bazı çalıştırıcılar hafifçe dövüşçünün yüzüne, başına ve vücuduna su sıçratır ve daha sonra bir yudum su ikram eder. Bu halen tören sürecinin bir parçasıdır. Ardından dövüşçü dişliğini takar ve müsabaka başlar.

  En çok kullanılan dans figürlerinden ikisini açıklayalım:

  Hong Hern (Kuğunun Gururu)

  Saenchai

  Adım 1: Sağ ayağınızı kaldırın ve geriye doğru uzatın. Sol ayak üzerinde durun. Vücudunuzu öne doğru eğin. Kollarınızı yanlara doğru uzatarak dansı gerçekleştirmeye başlayın, avucunuzun içi aşağı bakarken dizinizi kırın ve hafifçe eğilin.

  Adım 2: Dizinizle yükselirken kolunuzu ve elinizin bileğini yukarı doğru bükün ve parmaklarınızı yukarıya uzatın.

  Adım 3: Sağ ayağınızı yere koyun, ardından sol ayağınızı geriye doğru uzatın, uçan kuşa benzer şekilde dansı gerçekleştirmeye devam edin. Havada tuttuğunuz dizinizi öne çekip aynı taraftaki elinizle dizinizi üç kez ovuşturun. Daha sonra ayağınızı indirin. Vücut, kol ve avuç içi hareketi müzikle uyuşmalıdır.

  Adım 4: “Yang Sam Khum” ile dört yönede yürüyerek baştaki 3 adımı dört yöne tekrarlayın. Son kez ortaya gelin Thep Nimitra sonrası rakibinizin köşesini selamlayın. Bu “Wai Kru” nun sonudur ve “Hong-Hern” dansı denir.

  Saenchai  Phra Rama Plang Sorn ( Rama ok atıyor)

  Genç ” Namsaknoi”

  Phra Rama Phlang Sorn dansı genellikle sadece rakibin köşesi yönünde gerçekleştirilir.

  Adım 1: Vücudunuzu doğru yönde çevirin. Wai Phra Brahma’yı bir kere sergileyin.

  Adım 2: Sol ayağınızı öne doğru adım atın. Sol elinizde bir yay tutuyormuş gibi öne uzatın.

  Adım 3: Sağ elinizle sırtınızdan ok alıyormuş gibi yapıp kolunuzu dik konumdan yukarıya uzatırken sağ dizinizi de yukarıya doğru kaldırın. Sonra ok tuttuğunuz sağ elinizi başınızın üzerinde 3 kez çevirirken sol dizinizle de vücudunuzu müzikle uyumlu bir şekilde esnetin. Sağ elinizi sol elinizin yanına getirip hedefinize doğru bakarak oku serbest bırakın.

  Adım 4: Oku serbest bırakırken kaldırmış olduğunuz sağ ayağınızı yere vurun ve son dizinizi yukarıya kaldırın. Bundan sonra sol eliniz alnınızın üstünde ok attığınız yöne bakın ve sonucu görmek için bekleyin. Rakibinizi vuramamış ve sonuçta hayal kırıklığına uğramışsanız köşenize bakarak başınızı sağa ve sola sallayarak ifade edersiniz. Vurmuşsanız köşenize bakar, gülümsersiniz ve başınızı yukarı ve aşağıya eğerek onaylayabilirsiniz.

  Adım 5: “Yang Sam Khum” ile köşenize dönün, daha sonra rakibinize selam vererek dansı bitirin.

   

   

  Onur Alp
  Onur Alphttp://www.muaythai.com.tr
  Muay Thai ile ilgili Türkçe kaynak eksikliği nedeniyle ve bilgi paylaştıkça büyür, değer kazanır felsefesinden çıkarak, öğrendiğim, gördüğüm, duyduğum şeyleri sizlerle paylaşmak sadece bir kişiye bile olsa faydalı olmak için açtığım web siteme hoşgeldiniz.
  Önceki İçerik
  Sonraki İçerik

  Related articles

  Araç çubuğuna atla